Kam na jedlo a kam radšej nie?
Často kladené otázky
*
Čo je zmyslom projektu KamNaJedlo.sk ?
Informovať návštevníkov stravovacích zariadení o kvalite a cenách v konkrétnych stravovacích zariadeniach.
*
Prečo nie je možné zadávať hodnotenia on-line? V záujme objektivity názorov preverujeme ich opodstatnenosť a až následne uverejňujeme. Týmto predchádzame neoprávnenej kritike, ale i samochvále stravovacích zariadení.
*
Uprednostňujete niektoré stravovacie zariadenia pred inými? Nie. Portál KamNaJedlo.sk je nezávislý.
*
Ako je možné uverejniť reklamu na portáli www.kamnajedlo.sk? Záujemca o uverejnenie reklamy môže prejaviť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese reklama@kamnajedlo.sk. Po dojednaní umiestnenia, grafického návrhu a výslednej ceny spracujeme Zmluvu o reklame, ktorú predložíme záujemcovi na podpis. Od dátumu účinnosti zmluvy je reklama na portáli www.kamnajedlo.sk zverejnená.
*
Ako je možné stať sa spolupracovníkom / obchodným zástupcom portálu www.kamnajedlo.sk? Záujemcovia o spoluprácu môžu poslať krátku žiadosť o spoluprácu a CV na adresu ma@kamnajedlo.sk. Na základe poskytnutých osobných údajov a zaplatenia registračného poplatku vo výške 10€ spracujeme Zmluvu o sprostredkovaní. Po zaškolení dostane spolupracovník preukaz a môže začať vykonávať obchodnú činnosť.
*
Sú zaslané príspevky strávnikov honorované? V prípade nahodilých príspevkov považujeme tieto informácie za dobrovoľne poskytnuté. Pri vyžiadaných pravideľných príspevkoch sme samozrejme ochotní dojednať spôsob a výšku odmeny.
*
Na záhlavie stránky