Paríš?   . . .    Parím!
*
informácie o pretekoch
*
*
Termín 14.7.2011
*
Počet účastníkov 26
*
Víťaz Zbygniew Kowalski
*
Foto víťaza
*
Na záhlavie