Miss_Erable              
*
Biele vrany a čierne ovce
*
Fenomén bielych vrán a čiernych ovcí spočíva v nekonformnom správaní sa jednotlivých subjektov. Stravovacie zariadenia, ktoré sa vymykajú štandardným požiadavkám návštevníkov, či už v pozitívnom, alebo negatívnom svetle, stoja za zamyslenie.
*
Biele vrany udivujú strávnikov svojím prístupom ku kvalite ponúkaných služieb v pozitívnych rozmeroch. Predovšetkým sa jedná o spôsob prípravy jedál, použité suroviny, hygienu a ochotu obsluhy. Nezanedbateľnými faktormi sú ale i koncová cena, prostredie a pridaná hodnota k plateným službám. A práve pocitové faktory zväčša rozhodujú o celkovom dojme a subjektívnom hodnotení zo stany strávnika. Detský kútik s hračkami, veľkoplošná obrazovka, alebo hudba primeranej intenzity, majú vplyv na opätovné návštevy.
*
Čierne ovce znechucujú a odrádzajú svojich zákazníkov od ďalších návštev. Arogantné správanie personálu, absentujúce higienické návyky obsluhy, malé porcie studených jedál a teplých vyšumelých nápojov dokážu odradiť i strávnikov zvyknutých na menzu, vojenskú polnú výdajňu jedla a väzeňské spôsoby stavovania.
*
Ročné vyhodnotenie atribútu spokojnosti zákazníkov so stravovacími zariadeniami na tejto stránke je jednoduché. Všetky pozitívne i negatívne hodnotenia, ktoré nám v priebehu roka zasielate, umiestňujeme na stránkach podľa typu zariadenia a regiónu a súčasne ukladáme do databázy. Na základe počtu a stupňa závažnosti vyhodnotí datbázová aplikácia "cas" (crows & sheeps) víťazov v oboch kategóriách. Žiadne samostatné hlasovanie a následné spracovanie preto nie je potrebné...
*
2010 Biela vrana
Staničná reštaurácia a pizzéria, Košice
Čisté a prívetivé prostredie, seriózne ceny, akceptovanie stravných lístkov, diskrétna hudba sprevádzaná videoklipmi. Žiadne negatívne postrehy zákazníkov, ani zo strany kontroly vykonanej  spolupracovníkmi nášho portálu.
. . . . . . . . . . . . .
Čierna ovca
Hotel Nezábudka, Tatranská Štrba
Sústavné obťažovanie potenciálnych zákazníkov SPAMom - a to opakovane, napriek výzvam adresátov o ukončenie týchto aktivít
*
Miss Erable Miss Erable
*
   Nie každé stravovacie zariadenie je zárobkové a logickým postupom by malo byť zverejnenie reklamy, ktorá ho spropaguje. Následne potom je možné očakávať vyššiu návštevnosť a samozrejme zvýšenie tržieb a zisku. Náš portál práve takéto zviditeľnenie umožňuje a to za veľmi priaznivé ceny.
   V prípade, že si stravovacie zariadenie nemôže z finančných dôvodov dovoliť ani takéto spropagovanie, sú naši obchodní zástupcovia oprávnení umožniť zverejnenie reklamy za symbolické 1€ na rok. Je to skutočne veľmi ústretový krok, ktorý je dotovaný zo strany nášho portálu a ktorý uplatňujeme len v odôvodnených prípadoch.
   Ak si však stravovacie zariadenie nemôže dovoliť ani takýto symbolický výdavok, je to informácia pre verejnosť, že s ním asi nie je niečo v poriadku. Na základe informácií od našich obchodných zástupcov a spolupracovníkov preto uverejňujeme zoznam týchto zariadení, interne označovaných ako misserable:
*
Penzión Koliba, okres Dolný Kubín
Červený Rak
, okres Banská Bystrica
Café Pohoda, okres Bardejov
Hotel Nezábudka, okres Poprad
Kamenná Chata
, okres Brezno
Chata nad Králikmi
, okres Banská Bystrica
Starý hostinec
, okres Banská Štiavnica
Zelená lipa
, okres Dolný Kubín
Hotel Kanada, 
okres Bánovce nad Bebravou
Motorest Rapid, okres Martin
*
Na záhlavie