Priestor pre reklamný text
*
PoslaŁ príspevok e-mailom
*
Ion Kaviare˛ Oryx v Nemšovej je pohodová kaviare˛.Ddobrá obsluha, dá sa tam v kżude posedieŁ v prijemnej atmoške. Vhodné pre páriky.
*
*
*
*
*
*
*
PoslaŁ príspevok e-mailom
Na záhlavie